Redskap för pälsvård

Det finns massor av verktyg och redskap att använda till pälsvård. En bra regel för alla verktyg är att man skall investera i bra redskap och sköta dem väl, då håller de länge.

Lägg aldrig dina saxar eller din klippmaskin på bordet så de riskerar att trilla i golvet. Gör de det kan de bli skeva och förstörda.

Saxar
Effileringssaxar - Kallas även för urtunningssax och finns i många olika varianter och utföranden. Det finns saxar för enkeleffilering och dubbeleffilering, de har olika antal tänder beroende på vad de skall användas till för päls. Effileringssaxen används för att tunna ur pälsen eller jämna övergångar eller toppa en långhårshund. Man klipper alltid med saxen i pälsens växtriktning.

Rak sax - Finns massor att välja bland. Du får vad du betalar för, men en bra regel är att saxen skall kännas bra i din hand. Längre saxar till pälsytor som behöver mycket klippning och en mindre sax till ex. till tassar, nos och ställen där du behöver klippa lite mindre och försiktigare. Det finns även rundade saxar i toppen till att klippa tassar med.

Kammar
Kammar finns det också många olika varianter utav. De kan vara gjorda av plast, stål, antistatmaterial mm. Handtagen varierar också, de kan vara gjorda i stål, trä, plast eller gummi. Även olika "pinnar" finns på kammen. De kan vara fasta eller rotera för att undvika att den skall glida igenom pälsen lättare.

Hårfällningskam är effektiv när man har en hund som fäller mycket päls. Det finns olika typer med olika täthet mellan pinnarna beroende på vad för typ av päls du skall kamma. Ett tips är att vira en gummisnodd mellan pinnarna för att få ett bättre grepp och den döda pälsen.
Underullskammar finns i olika storlekar. Den är till för att ta bort underull. Används med måtta för att inte orsaka irritation. Används med kammens släta yta mot dig.
Trimkniv är ett hjälpmedel för att trimma en päls. Det finns grova och fina trimknivar. Man får vara försiktig när man använder en trimkniv så man inte riskerar att skära av pälsen. Kniven skall vara slö.

Borstar
Även borstar finns i massor av olika varianter. Det finns bortar med bl.a. plastknoppar, träpiggar, stålpiggar. En äkta borste av ex svinpäls använder man för att minska slitaget på pälsen. Stålpiggsborstar gör att man kommer åt lite bättre men de sliter lite mer på pälsen.

Kardor
Kardor finns i många olika varianter. Spetsiga, breda, smala osv. Anpassa kardans storlek till pälsen du skall karda. En allt för stor karda till en liten hunds ben t.ex. kan bli lite jobbigt. Man får också se till att vara lite försiktig när man kardar eftersom de är lite vassa. Kardan sliter ganska så mycket på en päls men har man en hund med mycket päls är den nödvändig. Det finns också kardor som har små plastpluttar på sina piggar. Kassera kardan när piggarna står åt alla håll.

Klotänger
Här finns också många olika varianter. Anpassa storleken till vad du har för hund och se till att din klotång är vass så man inte spjälkar hundens klo. Lita inte heller på klotänger som har "stoppanordning", det är inte säkert att justden låsta längden passar din hunds klo.