Objudna gäster

Ibland kan det hända att din hund drabbas av ohyra. Många tror att det beror på dålig skötsel, så är det inte. Ohyra finns överallt i hundens omgivning och den kan lätt bli smittad.

Det är viktigt att så snabb som möjligt sätta in rätt behandling så att hunden inte skall lida och att inte hunden smittar. 

Har hunden drabbats av ohyra är det viktigt att tala om för sina vänner i sin bekantskapskrets så att de har en chans att uppmärksamma om även de har blivit smittade och kan sätta in rätt behandling så snart som möjligt. Det finns bra receptfria medel man kan köpa mot loppor och löss.

Ibland kan hunden även drabbas av noskvalster (inåtvända nysningar), hårsäckskvalster eller rävskabb. Då är det ett måste att kontakta veterinär så rätt behandling kan sättas in.

Dessa ohyror kan du drabbas av:

  • Löss
  • Loppor
  • Mjällkvalster
  • Skabb
  • Fästingar
  • Noskvalster
  • Hårsäckskvalster
  • Öronskabb