fredag 22 februari 2013

PRA test

För ett par veckor sedan gjorde jag PRA testet på Ztorm och tänkte dela med mig hur det går till, nu när man vet:-) 


Man beställer testet från The Kennel Club Genetics Centre At the animal Helth Trust www.aht.org.uk

Där väljer du Veterinary Services - DNA testing. På den nya sidan som kommer fram kan du välja till vänster i hörnet "DNA test quick find" och väljer din ras. I detta fall Gordonsetter. Där väljer du sedan det testet som kommer upp "Progressive Retinal Atrophy (rcd4). Följ sedan instruktionerna hur du köper testet.

Det tog några dagar så hade jag testet på lådan. Det kommer i ett kuvert och innehåller två pinnar/topsar (ser ut som mascaraborstar), ett dokument som veterinären behöver fylla i för att bestyrka att du testar rätt hund. samt ett kuvert som topsarna efter svabtestet skall ligga i.


Två topsar som skall "Gnuggas" inne i kinden på hunden ett 20 tal gånger. 

Jag åkte till min veterinär och gjorde testet där. De kollade av med scanner att jag hade rätt hund, fyllde i mina papper medan jag satt och väntade på att topsarna skulle torka till innan de läggs i kuvertet. 

När topsarna ligger i kuvertet så skall det ligga i ett nytt kuvert tillsammans med pappret som veterinären fyllt i. 

Skriv adressen och skicka med A-post! Gör testet gärna en mån/tis för att det skall hinna fram samma vecka för att undvika att det skall ligga över helgen och att ev. testet blir förstört. 


Det tog ca 1 vecka efter att jag postat brevet till att jag hade ett svar på min mail. Då får man ett Certifikat på svaret.

Kan berätta att jag nästan inte vågade titta när det kom.. oj, vad nervöst det var!

Det gick bra för oss. Ztorm blev PRA CLEAR. Tror summan för testet hamnade runt en 500Kr.

När det nu finns ett DNA test för PRA så tycker jag det är självklart att vi använder oss av det. För om vi alla har testat våra hundar innan vi parar så håller vi koll på sjukdomen och på sikt så får vi friskare hundar!

För er som inte vet vad PRA är så kan ni läsa denna text. Texten är hämtad från SGSK.se 
Det finns även lite mer att läsa om just PRA om du vill veta mer! 
ETERINARY

DNA-test för Progressive Retinal Atrofi (PRA)

Under hösten - vintern har brittiska genetiker vid Genetics Centre, Animal Health Trust (AHT) identifierat mutationen som orsakar Progressiv Retinal Atrofi (PRA) hos gordonsetter.
PRA är en ärftlig ögonsjukdom som förekommer i många hundraser. Den angriper ögats näthinna och orsakar successiv synförsämring som leder till blindhet. Idag finns ingen behandling mot PRA.

Mutationen är recessiv (anlag från båda föräldrarna). En majoritet av hundarna med fastställd PRA har två kopior av genen rcd4 (homozygota), som i nuläget anses vara den främsta orsaken till sjukdomen. Eftersom enstaka gordonsettrar saknade rcd4 mutationen kan det också finnas en mindre vanlig form av PRA inom rasen.
AHT har utvecklat ett DNA-test för rcd4 mutation hos gordonsettern.
Testet, som kostar £ 48 inklusive moms, kan fr.o.m. 14 mars 2011 beställas via www.aht.org.uk
The Kennel Club Genetics Centre At the animal health trust Sent debuterande retinal atrophy (PRA) på gordonsetter. Gordonsettern drabbas av en sent debuterande form av PRA som inte debuterar förrän runt åtta års ålder hos hunden.

Ägarna rapporterar att deras drabbade hundar utvecklar nattblindhet som första symptom. DNA tester Sedan starten med DNA tester I Mars 2011 har mer än 950 gordonsettrar testats från 23 olika länder för PRA rcd4 mutationen. Av dessa är 119 sjuka och 407 st är bärare.Inga kommentarer: