lördag 12 mars 2011

Nya regler för införsel av hund till Norge!

Alla hundar & katter äldre än tre månader skall behandlas mot rävbandmask inom 48 timmar innan inresa till Norge!Denna text är hämtad från: http://www.mattilsynet.no/aktuelt/nyhetsarkiv/dyr/hunder_og_katter_som_kommer_fra_sverige_m__behandles_mot_bendelorm_87968


Etter førstegangsbehandling som nevnt over, kan hunder og katter som regelmessig innføres fra Sverige til Norge alternativt behandles jevnlig, og minimum hver 28. dag, i stedet for ved hver grensepassering.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund eller katt. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Det er ikke nødvendig med attest fra veterinær. Ved innførsel av hund og katt fra Sverige, må du kunne dokumentere at dyret er behandlet. Eksempel på egenerklæringsskjema kan lastes ned under.

Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er ikke mottakelige for smitten.

Om behandlingen
Legemidler mot revens dvergbendelorm er reseptpliktige i Norge. Du må derfor konsultere en veterinær som skriver ut en resept slik at du kan få kjøpt preparatet på apotek. Reseptplikten vurderes nå, slik at disse legemidlene kan bli reseptfrie. Vi vil komme med ny informasjon om dette så snart det er avgjort.
Legemidler mot bendelorm kan kjøpes uten resept på apotek i Sverige. Legemidler som kan benyttes er midler som inneholder praziquantel eller epsiprantel. Andre midler mot innvollsorm virker ikke mot revens dvergbendelorm.
Når du behandler hund eller katt dreper du selve parasitten, men ikke parasittens egg. Smittefarlige egg kan skilles ut via avføring noen dager etter behandlingen. For å hindre at de spres, bør du derfor i 3 dager etter at dyret er behandlet plukke opp avføringen og kaste den i husholdningsavfallet.

Hvorfor skal behandlingen skje til bestemte tider?
Hunder og katter kan bli smittet når de spiser gnagere. Når du behandler hund eller katt, vil det virksomme stoffet i preparatet drepe alle utviklingsstadier av parasitten. Det er viktig å behandle dyrene så nært opp til innreisen til Norge som mulig. Dess nærmere innførselstidspunktet behandlingen skjer, dess mindre er muligheten for at dyrene får i seg ny smitte.
Når hunder og katter får i seg smitte med revens dvergbendelorm, vil parasittene bli kjønnsmodne i løpet av 28 dager. Kjønnsmodne parasitter skiller ut egg som andre dyr og mennesker kan få i seg og smittes av. Dersom du behandler hunden eller katten med maksimum 28 dagers mellomrom, vil det ikke kunne utvikles kjønnsmodne parasitter som kan smitte videre.

Hva bør du gjøre dersom du har vært i Sverige før de nye reglene?
Mattilsynet oppfordrer alle hunde- og katteeiere som har vært i Sverige med dyrene sine etter høsten 2010 om å så snart som mulig gi dyrene en behandling mot revens dvergbendelorm.

Hva du skal gjøre ved grensepassering?
Dersom dyret er behandlet, og egenerklæringsskjema foreligger, samt det ikke er andre toll- eller kontrollmessige forhold, kan grønn sone benyttes ved grensepassering. I andre tilfeller skal dyreeier gå på rødt.
Personer som kommer fra andre EØS-land via Sverige med hund og katt skal alltid gå på rødt.

Hva oppnår vi?
- Mattilsynets mål er å hindre sykdom og å redusere risikoen for at vi får revens dvergbendelorm til Norge, sier fungerende seksjonssjef Siri M. Løtvedt. Det er selvsagt vanskelig å unngå at en parasitt som har sin livssyklus i naturen sprer seg, men vanligvis spres smitten langsomt i naturen fordi rev og smågnagere sjelden vandrer over lange strekninger.

Att tillägga! Om du har parat hund eller ska para hund kan man inte avända sig av alla avmaskningspreparat som innehåller ämnena praziquantel eller epsiprantel. Kolla innehållsförteckningen! Det märke som går bra att använda är te.x. Droncit® vet 


Det vet jag av erfarenhet nu när vi parade Darling och var tvungen att avmaska henne innan införsel till Sverige!


Skall bli intressant hur det kommer att gå med det här... det ställer onekligen till en hel del.

Inga kommentarer: